Initiatieven 

Welke initiatieven wil jij samen met ons of met jouw buurtgenoten nemen in de openbare ruimte?

 

Hoe werkt het?

Meld je initiatief aan en sluit een Tuinmandeal.

 

1. Vul het formulier in op deze pagina.

2. Je wordt gebeld om je initiatief door te spreken en afspraken te maken.

3. De afspraken worden per email bevestigd

4. De gemeente begeleidt je bij de uitvoering van je initiatief.

 

Bovenstaande werkwijze is voor inwonersinitiatieven of buurtinitiatieven. Is er iets iets dat je onmogelijk zelf kunt oplossen en waarvan je een melding wilt maken, meld dit dan via de gebruikelijke manier (BuitenBeter-app of KCC), dan komt de melding op de juiste plek terecht.

Bloembollen planten met schoolkinderen in Schipperskerk

Wat: Omwonenden planten bloembollen met leerlingen van basisschool De Kingbeek in Grevenbicht en het IVN Born-Swentibold. Zo leggen ze samen een bloemen- en fruitweide aan.


Waar: Op een groenstrook tussen de Parallelweg en de Berghaven in Schipperskerk.


Wie: Kartrekker Wim Wackers, andere omwonenden, leerlingen van basisschool De Kingbeek en IVN Born-Swentibold.


Hoe: Iedere vrijwilliger draagt zijn steentje bij, om er een mooie bloemen- en fruitweide van te maken. Van planten en zaaien tot gras maaien en praktische zaken regelen. De vrijwilligers krijgen ook een snoeicursus, zodat ze ook dát zelf kunnen doen.’ De gemeente heeft de bloembollen betaald. De fruitweide is nog eigendom van het Consortium Grensmaas. Zij verlenen ook hun medewerking bij activiteiten.


Waarom: De groenstrook trekt tal van insecten en vogels aan. En omwonenden vinden steeds vaker hun weg naar dit mooie stukje groen in Schipperskerk. Ook voelen omwonenden zich betrokken en zetten er samen de schouders onder.

Jeu de boules baan ‘t Bökske in Oud-Geleen

Wat: Jeu de Boules Club Awt Gelaen speelt iedere maandag en woensdag tussen 13.00 en 16.00 uur recreatief jeu de boules aan de accommodatie ’t Bökske. Die telt vier banen en wordt mogelijk uitgebreid naar vijf banen.


Waar: Bókkeriejerssjteegske in Oud-Geleen


Wie: Ed Haex is de voorzitter van Jeu de Boules Club Awt Gelaen, die inmiddels 10 jaar bestaat. De club telt 30 leden. Zij komen uit de buurt, maar ook van buiten Oud-Geleen. Sommigen zelfs van buiten Sittard-Geleen. Ook niet-leden mogen op maandag en woensdag gratis een balletje komen gooien.


Hoe: De club speelt recreatief, maar organiseert ook wel eens toernooitjes onder de leden of andere clubs. De banen worden onderhouden door de club en de gemeente onderhoudt de locatie.


Waarom: Bij ’t Bökske draait het niet alleen om bewegen. Ook al is jeu de boules een goede sport voor ouderen om in beweging te blijven zonder een al te grote lichamelijke belasting. Daarnaast is het een ontmoetingsplek voor jong en oud. Vooral veel alleenstaande ouderen komen hier met plezier een balletje gooien en bijkletsen met buurtbewoners bij een kop koffie. Wist je dat er in Sittard-Geleen liefst 32 plekken zijn met een of meerdere jeu de boulesbanen, maar dat er slechts 3 intensief worden gebruikt? Zonde! ’t Bökske bewijst nochtans wat een mooie ontmoetingsfunctie deze jeu de boules banen kunnen hebben.


Meer Info: www.jbcawtgelaen.nl

Hondenspeelweide Burgemeester Damenpark Geleen

Wat: Honden kunnen loslopen en spelen in de omheinde hondenspeelweide.


Waar: Ingang Burgemeester Damenpark bij Laco sport- en recreatiecentrum Glanerbrook


Wie: Sylvia Brouwers en haar echtgenoot Otto van Solkema


Hoe: Sylvia en Otto staan in voor het beheer. Zij zorgen dat er steeds voldoende voorraad poepzakjes is. Verder kunnen de hondenbezitters een poepschepje gebruiken en staat er een drinkbak voor de honden.


Waarom: In de hondenrijke buurt rondom het Burgemeester Damenpark zorgt deze speelweide ervoor dat de honden kunnen spelen in een besloten omgeving. Veel mensen, vooral ouderen die zelf niet te ver kunnen of willen lopen, zijn blij dat hun hond dichtbij hun woning zijn energie kwijt kan. Ook voor de sociale contacten is het leuk om naar de hondenspeelweide te gaan. Er zijn zelfs buurtbewoners die op afgesproken tijden hun hond uitlaten, zo kunnen de honden samen spelen en de baasjes een babbeltje maken.


Meer info: Facebook-pagina ‘Honden spelen in ons park’.

Buurtinitiatief adoptie groenperk Kerkplein te Sittard

Wat: De bewoners rondom het Kerkplein willen de straat een mooier en groener aanzicht geven. Daarom is besloten het groenperk rondom het Missiebeeld te adopteren.


Waar: Kerkplein te Sittard


Wie: De bewoners rondom het Kerkplein


Hoe: Bewoners hebben zelf een ontwerp gemaakt, inclusief de beplanting. Zij hebben de beplanting aangebracht en zullen het groenperk zelf onderhouden.


Waarom: De gemeente heeft de oude beplanting verwijderd en grondverbetering toegepast. De door de bewoners gekozen beplanting is via de gemeente geleverd.

Buurtinitiatief Fruitboomgaard Haagsittard

Wat: Buurtbewoners snoeien, plukken en genieten van de fruitbomen in Haagsittard


Waar: Hoogstamboomgaard bij de boerderij in Haagsittard en fruitbomen in de wijk


Wie: Initiatiefnemer Paul Leenders en meer dan 20 vrijwilligers


Hoe: Buurtbewoners helpen met snoeien en plukken. Zij krijgen vooraf een snoeicursus van IKL. Verder mogen scholen er bijenhotels houden. Het buurtinitiatief werkt samen met Plök, een groen initiatief dat zich inzet voor de fruitboomgaarden in Sittard-Geleen. Plök gaat een aantal evenementen organiseren. Zo wordt het snoeien en plukken één groot feest waar de buurt elkaar ontmoet met film, muziek, theater en vooral gezelligheid.


Waarom: Het erfgoed in ere herstellen, naar zoals het vroeger was. De boomgaard is ten dode opgeschreven.  Dit initiatief is ruimer dan alleen snoeien. Door scholen te betrekken, worden de kinderen bij de natuur betrokken. Daarnaast is er het idee om bloemenzaad te zaaien, om meer verscheidenheid terug te brengen in het landschap.


Meer info: ikplukmee@hotmail.com of via Paul Leenders (06-86 647 332).

Dorpsgaard Munstergeleen

Wat: Een plek voor de dorpsbewoners om een wandeling te maken, een kop koffie te drinken of mee te helpen in de tuin.


Waar: Tuin en speelplaats van de voormalige basisschool


Wie: Twee huisartsen van praktijk ‘Hartje Dorp stelden deze plek ter beschikking aan de buurt


Hoe: In samenwerking met IKL (deze natuurvereniging ontwikkelt op meerdere plekken in Limburg dorpsgaarden) is hier een dorpsgaard ontwikkeld. Inmiddels zijn er 30 vrijwilligers die wekelijks samenkomen. Zij verbouwen groenten en bloemen, die ze zelf mogen oogsten.


Waarom: Doel is mensen verbinden. En die opzet is geslaagd volgens Rian van de Sande, de coördinator van de Dorpsgaard: “Mensen in de buurt mogen hier wel eens wat groenten komen halen. Onze vrijwilligers kennen elkaar inmiddels goed, vanaf februari starten we met een wandelgroep.” De dorpsgaard laat zien dat mensen graag actief zijn in de buitenruimte. Het kan een mooi voorbeeld zijn, ook voor inwoners die initiatieven willen nemen in de openbare ruimte.